Blokada S2_5

Blokada S2_5 (żylaki odbytu, szczelina odbytu itp.). Nakłucie lędźwiowe wykonuje się w przestrzeni L4_5 chory znajduje się w pozycji siedzącej lub leżącej na boku, na stole pochylonym wezgłowiem ku górze. Wstrzykuje się 0’,6 ml roztworu środka analgetycznego rozcieńczonego równą objętością płynu mózgowo-rdzeniowego. Powolne wstrzyknięcie zapewnia przemieszczenie się leku w dół przestrzeni podpajęczynówkowej. Po odczekaniu 1 minuty chorego można położyć na wznak, gdyż krzywizna lędźwiowa kręgosłupa zapobiega szerzeniu się środka anąlgetycznego ku górze.

Blokada korzeni S,_5 (cewka moczowa, szyja pęcherza moczowego, gruczoł krokowy itp.). Nakłucie lędźwiowe wykonuje się w przestrzeni międzykręgowej L3_4. Chory znajduje się w pozycji siedzącej lub leżącej na boku, z pochyleniem stołu wezgłowiem ku górze. Wolno wstrzykuje się 1 ml roztworu środka analgetycznego rozcieńczonego równą objętością płynu mózgowo-rdzeniowego. Po 1 minucie układa się chorego poziomo.

Blokada korzeni Lj-Ls, tzn. splotu lędźwiowego i krzyżowego. Do analgezji jednostronnej chory układany jest zdrowym bokiem ku górze. Nakłucia dokonuje się w przestrzeni L3_4. Objętość wstrzykniętego roztworu wynosi 1,4-1,6 ml. Wstrzyknięcie wykonywane jest wolno, a środek analgetyczny rozcieńcza się równą objętością płynu mózgowo-rdzeniowego. Pozycję, na boku utrzymuje się przez 5-15 minut. Analgezja jednostronna stopniowo przechodzi na stronę przeciwną, chyba że chory pozostaje w ułożeniu na boku przez cały okres operacji. Sposób stosowany w zabiegach na kończynach dolnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>