Blokada rdzeniowa

Czynnikiem wpływającym na funkcję nerek jest głównie spadek ciśnienia tętniczego. Jeśli wynosi ono poniżej 80 mm Hg (10,7 kPa), powoduje zmniejszenie się przepływu

krwi przez nerki, który nie ustaje jednak zupełnie aż do ciśnienia ok. 15′ mm Hg (2,0 kPa). Zmiany te są przemijające i ustępują przy powrocie ciśnienia do normy. Zwieracze pęcherza moczowego są obkurczone, stąd nie zdarza się mimowolne oddanie moczu podczas zabiegu operacyjnego. Nie zmienia się napięcie błony mięśniowej mo- czowodów. Prącie jest powiększone i wiotkie, co zależy od porażenia nerwów erekcyjnych (S2 i S3) jest to użyteczny objaw dobrze działającej blokady. Po analgezji rdzeniowej obserwuje się dość długo trwające zatrzymanie moczu, związane z faktem, że autonomiczne nerwy S2 i S3 są cienkimi włóknami i ich porażenie trwa dłużej niż grubszych włókien czuciowych i ruchowych. W niektórych przypadkach obserwuje się wypływ nasienia. Blokada segmentów rdzeniowych od poziomu Thu w dół zapewnia bez- bolesny poród.

Blokada rdzeniowa nie zmienia w znaczny sposób napięcia mięśnia macicy w czasie ciąży, nie jest więc w tym okresie przeciwwskazana. U kobiet w ostatnich okresach ciąży należy zmniejszyć dawkę środka analgetycz- nego113.

Temperatura ciała. Rozszerzenie naczyń ułatwia utratę ciepła brak czynności gruczołów potowych sprzyja przegrzaniu w gorącym pomieszczeniu. Wydzielanie amin kate- cholowych ulega zmniejszeniu, obniżone jest więc również wydzielanie ciepła w procesach metabolicznych.

Złamanie igły. W razie złamania igły jej tylną część trzeba – jeżeli to możliwe – pozostawić na miejscu, aby stanowiła wskazówkę podczas poszukiwania złamanej części. Gdy część zewnętrzną usunięto, wkłuwa się zaraz nową igłę w poprzednie miejsce w celu jak najdokładniejszego zlokalizowania odłamanego fragmentu. Do usunięcia złamanej igły powinno się przystąpić od razu, układając pacjenta na brzuchu. Pomocny może być przyłóżkowy aparat rentgenowski z układem telewizyjnym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>