BLOKADA KOSTKI

Wykonuje się śródskórnie i podskórnie nastrzyknięcia dookoła stawu skokowego na poziomie położonym nieco powyżej kostki przyśrodkowej. NERW PISZCZELOWY PRZEDNI (strzałkowy głęboki: S,, S2). Jego blokadę wykonuje się przez wkłucie igły w połowie odległości między najbardziej wystającymi punktami kostki bocznej i przyśrodkowej, na poziomie uprzednio wykonanych nastrzyknięć. Igłę kieruje się przyśrodkowo do przedniego brzegu kostki bocznej. Roztwór analgetyczny zostaje wstrzyknięty między kość a skórę. W celu precyzyjniejszego wykonania blokady należy dążyć do wywołania parestezji. Zamiast blokady nerwu piszczelowego przedniego można na poziomie stawu skokowego zablokować jego nerw macierzysty – podkolanowy boczny, w miejscu jego przejścia wokół szyjki kości strzałkowej, gdzie jest

– jako jedyny nerw kończyny dolnej – wyczuwalny. Unerwia on przyległe do siebie obszary skóry pierwszych dwóch palców po stronie grzbietowej. Ilość podanego analgetyku powinna wynosić 10-15 ml.

NERW MIĘŚNIOWO-SKÓRNY (strzałkowy powierzchowny S,, S2) jest również odgałęzieniem nerwu podkolanowego bocznego, a jego blokadę można wykonać na poziomie stawu skokowego przez podskórne nastrzyknięcia tkanek od przedniego brzegu piszczeli do kostki bocznej. Unerwia on grzbietową stronę stopy (z wyjątkiem małego obszaru unerwionego przez nerw piszczelowy przedni).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>