BLOKADA DO OPERACJI KOŚLAWEGO PALUCHA

Wykonuje się analgezję skóry w pobliżu końca bliższego pierwszej przestrzeni śródstopia i wstrzykuje się roztwór analgetyczny między dwie warstwy skóry, grzbietową i podeszwową, posuwając się aż do zagłębienia między palcami. Dodatkową ilość roztworu analgetyku podaje się między skórę grzbietu stopy a pierwszą kość śródstopia. Następne wkłucie wykonuje się przyśrodkowo w stosunku do pierwszego, po wewnętrznej stronie kości śródstopia. Roztwór analgetyku wstrzykuje się między skórę i kość. Z rozpoczęciem zabiegu należy poczekać 10-15 minut. Stosuje się 30-50 ml roztworu analgetycznego.

MIEJSCOWA ANALGEZJA STOPY150. Strona podeszwową stopy. Unerwiana jest przez przyśrodkowe (L4, L5) i boczne (Slr S2) odgałęzienia nerwu piszczelowego tylnego (końcowy odcinek nerwu podkolanowego przyśrodkowego, odchodzącego od nerwu kulszowego). Obszar unerwienia obejmuje przednio-boczną część strony podeszwowej stopy. Nerw łydkowy unerwia część tylno- -boczną oraz piętę nerw piszczelowy (S^ S-,.) unerwia . przyśrodkową część pięty. BLOKADA. Blokada nerwu piszczelowego tylnego (p. „Blokada kostki”).

Strona grzbietowa stopy. Unerwiona jest przez odgałęzienie piszczelowe przednie, odchodzące od nerwu podkolanowego bocznego (przylegające strony pierwszego i drugiego palca). Nerw łydkowy unerwia boczną stronę palca piątego, pozostałe palce unerwiane są przez nerwy mięśniowo-skórne.

Strona przyśrodkowa stopy. Unerwiona jest przez nerw odpiszczelowy, odchodzący od nerwu udowego. Dodatkowe unerwienie pochodzi od nerwu piszczelowego przedniego (nerw podkolanowy boczny).

Strona boczna stopy. Unerwiona jest przez nerw łydkowy, odchodzący od nerwu podkolanowego przyśrodkowego, który biegnie do piątego palca i bocznej strony stopy. Blokada palców stopy. Należy wykonać blokadę nerwu podkolanowego bocznego i piszczelowego tylnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>