Bezpośrednio przed założeniem drenażu

płuca do opłucnej ściennej. Bezpośrednio przed założeniem drenażu obowiązuje kontrola rtg klatki piersiowej w celu ustalenia rozległości odmy i poziomu płynu.

Najczęściej wystarcza założenie jednego drenu do jamy opłucnej – typowym miejscem jest okolica podłopatkowa w linii tylnej w V lub VI międzyżebrzu. Przy potrzebie założenia drugiego drenu najkorzystniej jest wprowadzić dren poprzez

II lub III międzyżebrze od przodu w linii środkowo-obojczykowej. Stosuje się drenaż wodny, regulując silę ssania wysokością słupa wody, zwykle 6-12 cm H,0, co odpowiada ciśnieniu 0,5S8-1,1S kPa (ryc. 4-17).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>