BADANIA UZUPEŁNIAJĄCE

Badania uzupelniejące mają podstawowe znaczenie dla rozstrzygnięcia i ewentualnego ustalenia rodzaju wady. Z przeglądowego zdjęcia rentgenowskiego w dwóch płaszczyznach można uzyskać wstępne i ważne informacje. Powiększenie sylwetki serca lub jego wybiórczych odcinków, rysunek naczyniowy płuc wzmożony w nadmiernym przepływie lub upośledzony w przepływie zmniejszonym nasuwa przypuszczenia, że w przegrodach serca lub zwężeniu tętnicy płucnej istnieją ubytki. Ubytki w obrazie żeber świadczą o wrodzonym zwężeniu cieśni aorty, nie rozpoznanym, a istniejącym wiele lat.

Cewnikowanie serea. Cewnikowanie serca jest metodą inwazyjną w badaniu wad serca. Wykonanie dwupłaszczyznowej angiokardiografii połączone z filmowaniem poszczególnych jam serca dostarcza niewątpliwie najwięcej obiektywnych informacji co do patologii układu krążenia. Dziecko do badania jest uśpione lub po przeprowadzonej premedykacji.

Cewnikowanie serca wykonuje się za pomocą specjalnych cewników, które wprowadza się przez żyły udowe lub żyły kończyn górnych, a niekiedy przez żyły szyjne, do przedsionka prawego, a następnie do prawej komory i tętnicy płucnej i jej rozgałęzień. Przy istnieniu ubytku międzyprzedsionkowego lub międzykomorowego lekarz badający usiłuje przejść do lewego przedsionka i iewej komory. W każdej jamie ciała mierzy się ciśnienie (normalne ciśnienie w prawym przedsionku wynosi

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>