Analgezja rdzeniowa: podpajęczynówkowa i zewnqtrzoponowa

ANALGEZJA RDZENIOWA PODPAJĘCZYNÓWKOWA. Według opinii autorów tego podręcznika, popartej szerokim praktycznym doświadczeniem, dobrze wykonana i przeprowadzona analgezja rdzeniowa, zarówno podpajęczynówkowa, jak i zewnątrzoponowa, daje w wybranych przypadkach tak dobre wyniki, jak dobra anestezja, i to zarówno z punktu widzenia chorego, chirurga, jak i anestezjologa. Blokady te zapewniają znacznego stopnia zwiotczenie mięśni i analgezję, wywołują pewnego stopnia niedokrwienie i obkurczenie jelit, co ułatwia przeprowadzenie operacji brzusznych.

Historia. Płyn mózgowo-rdzeniowy został odkryty przez Domenico Cotugno (1736- -1822) w r. 17641 krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego opisane zostało przez F. Ma- gendiego w r. 1825, który nadał mu nazwę2.

Kokainę wyizolowali z rośliny Erythroxylon coca Niemann i Lossen w r. 1860, jej właściwości znieczulające opisali Schraff w r. 1862 oraz von Anrep w r. 18808. Wprowadzona do medycyny jako analgetyk miejscowy w oftalmologii przez Karla Kollera (1858-1944) i Sigmunda Freuda (1856-1939) w r. 1884.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>