Analgezja rdzeniowa

Analgezja rdzeniowa może u chorych z silnymi bólami kończyny nasilać te doznania, np. w przypadkach rwy kulszowej (Gwendolen Harrison, 195187 oraz Leatherdale88). Podczas analgezji rdzeniowej zupełnie wystarczającej do przeprowadzenia zabiegu na kończynie dolnej chory może się uskarżać na ból spowodowany zaciśniętym mankietem. Stężenie roztworu środka analgetycznego może powodować doskonałą blokadę zwykłych bodźców czuciowych, przewodzonych przez cienkie włókna nerwowe, a okazać się niewystarczające do zablokowania przewodzenia w grubych włóknach nerwowych, przenoszących czucie bólu spowodowane uciskiem. Użycie roztworu środka anal-getycznego o większym stężeniu zapobiega temu zjawisku. Innym wytłumaczeniem zaskakujących doznań bólowych, występujących w skutecznej skądinąd niskiej analgezji rdzeniowej, może być fakt istnienia włókien bólowych biegnących wraz z włóknami współczulnymi i wstępujących do rdzenia na wyższym poziomie80.

Wstrzykiwanie roztworu środka analgetycznego do przestrzeni zewnątrzoponowej może powodować bóle i zawroty głowy. Wchłaniający się z tej przestrzeni środek lub bezpośrednie wstrzyknięcie donaczyniowe może prowadzić do zaburzeń orientacji, wystąpienia objawów psychotycznych, drżeń lub drgawek. Te ostatnie leczy się dożylnym podaniem barbituranów00, sukcynylocholiny lub diazepamu.

Układ krążenia. Blokady podpajęczynówkowa i zewnątrzoponowa wpływają na układ krążenia za pośrednictwem 6 różnych mechanizmów: 1. Rozszerzenie naczyń oporowych i pojemnościowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>