ANALGEZJA POWIERZCHNIOWA DO BRONCHOSKOPII

Od wprowadzenia przez Sandersa techniki inżektorowej w połączeniu z anestezją165 analgezja powierzchniowa w bronchoskopii straciła na popularności. W r. 1968 wprowadzono do użytku giętki bronchoskop fibroskopowy166.

Tak jak przy ezofagoskopii, dziąsła, język i podniebienie spryskuje się roztworem środka analgetycznego, powtarzając te czynności dwukrotnie w kilkuminutowym odstępie. Po kilkuminutowej przerwie wykonuje się analgezję zachyłka gruszkowatego oraz końcowych odgałęzień nerwu krtaniowego wewnętrznego, leżących pod błoną śluzową, przez założenie gazików nasączonych roztworem analgetycznym, używając do lego celu zakrzywionego aplikatora Krausego lub kleszczyków krtaniowych. Po spryskaniu nagłośni i strun głosowych gazik przesuwa się delikatnie w stronę głośni i przytrzymuje tam przez krótką chwilę, tak aby roztwór środka analgetycznego mógł w całości zablokować zakończenia nerwu krtaniowego górnego.

Dodatkowo należy znieczulić tchawicę za pomocą: 1. Przeztchawiczej metody Canuyta (1920), która polega na wkłuciu do tchawicy igły w linii środkowej szyi. Igła powinna mieć długość 3-4 cm, tak aby w razie jej złamania (najczęściej w pobliżu nasady) można było tkwiącą resztę łatwo usunąć. Zaaspi- rowanie powietrza potwierdza nakłucie tchawicy. Wstrzykuje się, po pełnym wydechu,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>