ANALGEZJA POBPAJĘCZYNÓWKOWA U DZIECI

Z powodu dużej elastyczności układu krążenia u dzieci ryzyko depresji krążenia jest bardzo małe. Nakłucie należy wykonywać w przestrzeni L4_5, ponieważ rdzeń kręgowy sięga u dzieci niżej niż u dorosłych. Dla osiągnięcia analgezji do poziomu Th3 dawkowanie leków przedstawia się następująco: 10 mg prokainy na każdy rok życia niektórzy wolą podawać 2 mg prokainy/kg masy ciała. U noworodków z powodzeniem stosowano 1-2 ml roztworu 1 : 1500 cinchokainy. Wkłucie wykonywano za pomocą igły do wstrzyknięć dożylnych lub igły typu „motylek”141. Do operacji zwężenia odżwier- nika u dzieci podaje się 20 mg prokainy w 1 ml płynu mózgowo-rdzeniowego. Główną trudnością jest brak współpracy ze strony małych pacjentów, dlatego tak ważne jest podanie odpowiedniej premedytacji i zwykle do wykonania nakłucia lędźwiowego konieczne jest zastosowanie jakiegoś uśpienia. Małe dawki morfiny, w razie potrzeby powtarzane, zapewniają dobry efekt uspokajający. Sposób analgezji rzadko stosowany w W. Brytanii.

(Patrz również artykuły Slatera142, Berkawitza i Digby Leigh144. Sposób polecany do operacji przepukliny rdzeniowej)146. . ANALGEZJA POBPAJĘCZYNÓWKOWA W CIĄŻY

Blokady podpajęczynówkowe i zewnątrzoponowe do zabiegów wykonywanych w okresie ciąży nie zwiększają w sposób istotny napięcia macicy ani nie wywierają szkodliwego wpływu na płód146.

ANALGEZJA PODPAJĘCZYNÓWKOWA W UROLOGII Oddaje ona duże usługi w cystoskopiach i zabiegach przezcewkowych. Jeżeli po cystoskopii planuje się wykonanie pielografii wstępującej, blokada nie powinna sięgać wyżej niż L2, ponieważ w trakcie badania może dojść do nadmiernego wypełnienia miedniczek nerkowych, czemu zwykle zapobiega zgłoszenie przez chorego bólu. Do przez- cewkowego usunięcia gruczołu krokowego poleca się podanie w pozycji siedzącej 1,2- -1,5 ml ciężkiego roztworu cinchokainy lub 1,5 ml 5% lignokainy147. Zwiotczenie i niewystępowanie toksycznych objawów przy analgezji podpajęczynówkowej doceniane są przez niektórych chirurgów przy okazji zabiegów usunięcia gruczołu krokowego z dojścia nadłonowego. Blokada w tych razach musi osiągać poziom Th8_9. Inni obawiają się wtórnego krwawienia po powrocie chorego na oddział, spowodowanego ustąpieniem działania blokady i powrotem ciśnienia tętniczego do normy. W nefrektomiach i ne- frolitotomiach w ułożeniu bocznym stosuje się roztwory hiperbaryczne lub hipobaryczne u otyłych pacjentów z dużą nadwagą, w ułożeniu bocznym, już po krótkim okresie dochodzi do niedotlenienia, co związane jest z zaburzeniem toru oddychania, tak że często lepiej w tych przypadkach zastosować anestezję lub blokadę rdzeniową połączoną z podawaniem 100% tlenu.

One comment to ANALGEZJA POBPAJĘCZYNÓWKOWA U DZIECI

  • Malwir  says:

    Oby moje dizecko tego ngdy nie mialo!

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>